Blad Niet bladhoudend
Maat - 1.8 kg,d.
- 3.5 kg,d.
Pot
Pot